Crno-bijelo i u boji fotokopiranje i printanje na modernom digitalnom stroju do formata A3

Fotokopiranje i printanje na kvalitenom papiru formata A4 ili A3 raznih vrsta:

  • standardni 80-gramski papir
  • deblji papir od 100g do 300g
  • papir u boji
  • paus papir
  • grafofolije (termofolije)

Materijal za printanje možete nam dostaviti osobno na USB-u, CD-u ili drugom prijenosnom mediju ili jednostavno poslati putem e-maila. Besplatni pristup internetu radi preuzimanja materijala (predavanja, skripte, knjige…) i printanja istih.

Spiralno uvezivanje dokumenata i radova u A4 formatu.

Plastificiranje A4 i A3 formata na folije debljine 125 mikrona.

Skeniranje crno-bijelo i u boji svih vrsta dokumenata i slika do formata A3.

Vršimo i usluge prijepisa dokumenata, a dokumente možete isprintati, skenirati te poslati e-mailom.