Obrazac A-28a-NCR-EUR blagajnički izvještaj A4 Fokus 1