Korisnik projekta: DANTKOM j.d.o.o.

Institucija koja podupire projekt: „Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom“

Opis projekta: Kroz projekt se unapređuju postojeće temeljne usluge i proizvodi poduzeća Dantkom. Projektom se žele poboljšati uvjeti rada za sve zaposlenike poduzeća pa tako i za osobe s invaliditetom. Ulaže se u lako gospodarsko vozilo Volkswagen Caddy Maxi i u opremu potrebnu za rad na terenu i u trgovini te u izradu web stranice.

Razvojno ulaganje temelj je za proširenje poslovanja i unapređenje konkurentnosti. Realizacijom planiranog ulaganja poduzeće će biti u mogućnosti odgovoriti na povećanu potražnju. Ulaganje će doprinijeti ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poduzeća.

Dodatna vrijednost za društvo u cjelini jest činjenica da se radi o zapošljavanju osoba s invaliditetom, čime se nemjerljivo mijenja kvaliteta njihovog života kao posebno ranjive skupine društva koja teško pronalazi svoje mjesto u gospodarstvu.

Realizacijom projekta poduzeće će na pola radnog vremena zaposliti pomoćnog radnika – osobu s invaliditetom.

 

Cilj projekta:

  • otvaranje novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom
  • kupovina opreme i vozila za daljnje poslovanje

Očekivani rezultati projekta:

  • povećana vrijednost dugotrajne imovine poduzeća
  • unaprijeđena konkurentnost poduzeća
  • veća učinkovitost
  • smanjenje troškova popravaka i održavanja
  • zadovoljniji kupci
  • povećana potražnja
  • zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom

 

Ukupna vrijednost projekta: 133.145,50 kn

Iznos koji sufinancira Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom : 133.145,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 16.rujan 2020. – 15. rujan 2023.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Antonio Demeter, info@dantkom.hr