Ravnalo pvc 30cm fleksibilno Flex Extreme Kum prozirno